torsdag 9 april 2020

200409 nr 1977 

Skattjakt 
Akryl på duk 15x15 cm

När som påsken står för dörren
känner han igen från förr en
längtan ge sig ut och leta
efter ägg man inte veta
om det fyllts med läckerbitar
eller skruv och gamla nitar.

onsdag 8 april 2020

200408 nr 1976 

Ostoppbar 
Akryl på duk 15x15 cm

Kom ihåg att liten låga
inom sig har all den tåga
som det krävs att sprida ljus
ifrån hus till hus till hus
oavsett om någon sträva
efter att dess lyskraft kväva.

tisdag 7 april 2020

200407 nr 1975 

Ombyte 
Akryl på duk, 15x15 cm

På den tid det sig begav
har hon korsat varje hav
och levt runt som bara attan
i båd Oslo och Manhattan
men nu vill hon ligga stilla
i en ettrigt eldröd villa.

måndag 6 april 2020

200406 nr 1974 

Påminnelse 
Akryl på duk, 15x15 cm

Nära hav och kaj det stod
en numer förfallen bod
där den som tar tid och spanar
faktiskt mera ser än anar
att här nedlagts mycket möda
samtidigt som lugn fått flöda.

söndag 5 april 2020

200405 nr 1973 

Färgat 
Akryl på duk, 15x15 cm

Hennes vurm inför pasteller
spelar stor roll när det gäller
om hon på en plats vill stanna
ellinor ge sig av med samma
mot en plats där hennes hår
till sin rätta komma får.

lördag 4 april 2020

200404 nr 1972 

Olydigt 
Akryl  på duk, 15x15 cm

Han har skurat, han har dammat
putsat fönster och sig kammat
tänt det välkomnande ljuset
och nu väntar hela huset
på de femtitre han bjudit
trots att det nu är förbjudet.

fredag 3 april 2020

200403 nr 1971 

Ledigt 
Akryl på duk, 15x15 cm

Med förflutet som är brokigt
tar han höjd för allting tokigt
och när ej ett inre hopp
att det under årens lopp
successivt skall tänkas leda
till en ordning och en reda.