måndag 31 december 2018

181231 nr 1512 

Utgång 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hej go vänner och gutår
nu vi stänger detta år
och då morgondagen grytt
finner vi ett fräscht och nytt
som är vårt att ta tillvara
innan det till dåtid fara.

söndag 30 december 2018

181230 nr 1511 

Träffpunkt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

På en plats som liknar många
har man satsat på att fånga
blickar och att då förtrolla
alla dem som råkar kolla
så de på direkten lockas
att på denna yta flockas.

lördag 29 december 2018

181229 nr 1510 

Självständigt 
Akryl på duk, 15xx15 cm 

Här i detta regnbågsrike
är var en, en annans like
och det allom tas för givet
att man valde detta livet
för att få en chans att träna
på att vara suveräna.

fredag 28 december 2018

181228 nr 1509 

Självklart 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Det hon fann och förebåda
då hon i sin kula skåda
lät hon sällan någon veta
ty hon såg att de som leta
efter kunskap själva klara
att sitt spörsmål bäst besvara.

torsdag 27 december 2018

181227 nr 1508 

Vinn-vinn 
Akryl på duk, 20x20 cm 

De har rest från skilda läger
för att dryfta vem som äger
bästa vett och det förnuft
som behövs så att vår luft
liksom jorden och dess djur
läks och frodas med bravur.

onsdag 26 december 2018

181226 nr 1507 

Ändläge 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Då den rara lilla stumpan
landa riktigt hårt på rumpan
vill hon ej att nån beklagar
eller ojar sig och lagar
det som kan va just den läxa
hon behöver för att växa.

tisdag 25 december 2018

181225 nr 1506 

Vice män 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Det var brist på kloka snubbar
därför några goa gubbar
genom öknen börja lubba
för att närma sig den krubba
där man vördnad skulle visa
innan det blev dags att spisa.

måndag 24 december 2018

181224 nr 1505

Grötrim 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Det är rimligt att förmoda
att det snart i Tomteboda
råder tid då alla nissar
trippar runt och bara fnissar
glada att det ingen brådska
råder förrän efter påska.

söndag 23 december 2018

181223 nr 1504 

Utväg 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att helhet underlätta
kan det va det enda rätta
att med tålmodigt kurage
gå igenom den passage
som för bort från vanans makt
till en möjlighetens trakt.

lördag 22 december 2018

181222 nr 1503 

Rappakalja 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hon var aldrig nånsin sen
med att hugga nåt i sten
men bland överblivna flisor
bjöd hon in till andra visor
och var typ hon tatt om hand
resolut hon rott i land.

fredag 21 december 2018

181221 nr 1502 

Tonsatt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

På en postmodern fabrik
har man börjat med musik
för att ljudligt inspirera
alla dem som brev sortera
och till dem som bär kartong
skickar man nu med en sång.

torsdag 20 december 2018

181220 nr 1501 

Nattståndet 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Här på bygden är det många
som då nätterna är långa
samlas för en ritual
där det sällan hålls nåt tal
ty det tarvas inga ord
då de hedrar moder Jord.

onsdag 19 december 2018

181219 nr 1500 

Julklapp 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Skräp i sjön som ej försvinna
började man återvinna
och av allehanda mög
skapade man ting som dög
att så här i andra hand
återgå till torra land.

tisdag 18 december 2018

181218 nr 1499 

Utgångspunkt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Då han jämfört stort med smått
har han lärt sig och förstått
att var skiftning och tendens
synes stämma överens
och att rensa bort och släppa
startas bäst i egen täppa.

måndag 17 december 2018

181217 nr 1498 

Apropå 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Mellan kolera och pest
de ställt till med lustig fest
där de leder i bevis
att man skapar paradis
då man oavsett tumult
sprider glädje likafullt.

söndag 16 december 2018

181216 nr 1497 

Klarsynt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Trots hon inte riktigt ville
vara ortens lilla snille
kunde hon ej helt förhindra
sin begåvning från att tindra
och utöver nejden vida
nu förklarat ljus sig sprida.

lördag 15 december 2018

181215 nr 1496 

Jordmån 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Något nytt nu synes hända
i det gamla och förbrända
och när mänskor ser det knoppas
kan de också börja hoppas
på att efter viss försening
kunna skönja mål och mening.

fredag 14 december 2018

181214 nr 1495 

Avlägset 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Hon var tacksam över gåvan
då hon såg en bit från ovan
att det liv hon kalla sitt
var en del av alltings mitt
och att futtig gammal lort
tagit tid från nånting stort.

torsdag 13 december 2018

181213 nr 1494 

Garnityr 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Då hon stilar ville blanda
räckte inte en veranda
men med fler än fyra styck
kan hon följa varje nyck
och har platser att kreera
medelst ting från varje era.

onsdag 12 december 2018

181212 nr 1493 

Reflektion 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Då det mesta nu var fruset
var det som om vinterljuset
fick en efterlängtad chans
att med denna assistans
ge ett sken som kunde räcka
om man alla lampor släcka.

tisdag 11 december 2018

181211 nr 1492 

Vändåtta 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Varken fjärran eller nära
på varann de aldrig tära
och behöver inte heller
åka miltals när det gäller
att en vanlig dag berika
med att spela kort och fika.

måndag 10 december 2018

181210 nr 1491 

Gräns 
Akryl på duk, 20x20 cm 

I ett jättestort paket
fick hon virke till staket
med en tydlig instruktion
för en hållbar konstruktion
som sen framgångsrikt kan främja
inre frid och yttre sämja.

söndag 9 december 2018

181209 nr 1490 

Finemang 
Akryl på duk, 15x15 cm 

På den mätta goda dagen
dansade de glatt i hagen
präktigt nöjda med den lott
som de här i livet fått
fann de stunden värd att minnas
full av tacksamhet att finnas.

lördag 8 december 2018

181208 nr 1489 

Simulering 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att se vad hon vill bli
tar hon hjälp av fantasi
där hon livligt föreställer
sig i olika modeller
och kan sedan lätt få fatt
dem med mest av liv och skratt.

fredag 7 december 2018

181207 nr 1488 

Frystorkat 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Den förtret han hoppas glömma
genom att i snön den gömma
brukar sedan, då det slaska
dyka upp och överraska
som en blek och formlös skugga
av det förut argsint njugga.

torsdag 6 december 2018

181206 nr 1487 

Följsamt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hos familjen Hedenhös
sällan flitens lampa lös
ty var dag då solen dala
satte man sig ned att tala
då man funnit mörka timmar
bäst med rast och vila rimmar.

onsdag 5 december 2018

181205 nr 1486 

Trender 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Från en uppsjö utav länder
hon sin podcast troget sänder
där hon många stenar vänder
för att skildra det som händer
både främmande och fränder
som hon mött i trånga gränder.

tisdag 4 december 2018

181204 nr 1485 

Tomt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Hon har städat i etapper
för att nå det tomma papper
som kan bli den fräscha start
där hon kommer fram till vart
hon med varje fiber önska
att härnäst slå rot och grönska.

måndag 3 december 2018

181203 nr 1484 

Kohandel 
Akryl på duk, 15x15 cm 

För den som sitt smör ska sälja
kan det vara klokt att välja
hur man vill att det skall smaka
om den  kaka
man i samförstånd ska baka
med det fett man har tillbaka.

söndag 2 december 2018

181202 nr 1483 

Gångavstånd 
Akryl på duk, 15x15 cm

Det kan snöa, det kan slaska, 
hon i alla väder traska 
utan knot den extra milen 
och är glad att lämna bilen 
för en chans att mol allena 
sträcka tanken liksom bena.

lördag 1 december 2018

181201 nr 1482 

Halvfullt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Om hon hörde någon dilla
om att allt var rysligt illa
sa hon stillsamt att hon kände,
nu var tid det också hände
mycket som kan ses som under
och ett bud om goda stunder.