söndag 31 december 2017

171231 nr 1147 

Slut och början
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då det gamla tar farväl
vill jag önska varje själ
allting gott för nya tider
och att vi tillsammans sprider
ännu mera ljus och skratt
efter denna nyårsnatt.

lördag 30 december 2017

171230 nr 1146 

Latent 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Ack så lätt att själv sig klandra
och gå runt och tro att andra
just den kraft och geist besitta
som vi hos oss själv ej hitta.
Tänk att vi har kunnat glömma
all den glöd vi alla gömma. 

fredag 29 december 2017

171229 nr 1145 

Gråbrun 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Han trivs bäst den del av året
då det bladfritt är i snåret
ty han aldrig sett det sköna
i en mångfald av det gröna.
Men han älskar vill jag lova
västkustvinterns mörka, dova.

torsdag 28 december 2017

171228 nr 1144 

Glimt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon skulpterade modell
som var nog så speciell.
Kanske ej så särskilt fager
men med intressanta lager
där små hål och smala gångar
fiffigt solens strålar fångar.

onsdag 27 december 2017

171227 nr 1143 

Efter stormen 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Mitt bland bråte, slam och lera
satt hon stilla och fundera,
om hon ville reparera
det som slutat att fungera.
Kanske hellre nytt skulptera
och det gamla uppdatera.

tisdag 26 december 2017

171226 nr 1142 

Tillhåll 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots förbud att bo och bygga 
alltför nära strand och brygga 
har hon klipskt med trick och finter 
hittat sätt att varje vinter 
skapa hem i fiskekutter 
för sig och sin tama utter.

måndag 25 december 2017

171225 nr 1141 

Utflyktsmål  
Akryl på platta, 20x20 cm 

Om han länge promenera 
kom han fram till själens era 
och där invid denna tid 
fann han lust och sinnesfrid.
Därför tänker han nu öka 
sin frekvens att hit sig söka.

söndag 24 december 2017

171224 nr 1140 

Skänk 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Man blir glad, det vill jag lova 
då man ser man fått som gåva 
att man faktiskt väl är värd 
allting gott på livets färd 
och att man får va precis 
som man är på alla vis.

lördag 23 december 2017

171223 nr 1139 

Oroshärd 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Samfällt alla tomtenissar 
högljutt och med ilska dissar 
det förslag som innebära 
många fler paket att bära 
och att egen julfrid dröja 
om pensionsåldern man höja.

fredag 22 december 2017

171222 nr 1138 

Annorstädes 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För den helgen som nu stunda 
har hon faktiskt tänkt att blunda. 
Tomtefar och Kalle Anka 
slipper dock förgäves banka 
ty hon fäst en lapp på porten 
att hon avvikit från orten.

torsdag 21 december 2017

171221 nr 1137 

Sammanhang 
Akryl på platta, 20x20 cm 

För att ingenting ska fela 
i det riktigt stora hela 
är det viktigt att man satsar 
så att alla ser de platsar 
och att de för med sig hit 
nog så viktig pusselbit.

onsdag 20 december 2017

171220 nr 1136 

Dämpat 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det är sällsynt att det händer 
att hon har nån koll på trender. 
Därför ser hon det som bäst 
att förhålla sig modest 
och har fyllt sina garderober 
i en stil så tidlöst sober.

tisdag 19 december 2017

171219 nr 1135 

Spegelhall 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Trots ett hav av möjligheter 
kan små lömska löjligheter 
lura oss att se vårt liv 
i ett sådant perspektiv 
att det futtiga blir stort 
och får allt att likna lort.

måndag 18 december 2017

171218 nr 1134 

Omfattande 
Akryl på platta,15x15 cm 

Bortom ramar som begränsa 
kan det hända att vi glänsa 
och med risk att det gick galet 
och ej var helt komfortabelt 
stack hon ut sin lilla haka 
för att äventyret smaka.

söndag 17 december 2017

171217 nr 1133 

Decemberdag 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots att vintersolen redan 
hunnit lägga sig i nedan 
har hon sköna ting noterat 
under tid hon promenerat. 
Inte heller har hon missat 
någon plats där hundar kissat.

lördag 16 december 2017

171216 nr 1132 

Gudomskälla
Akryl på platta, 15x15 cm 

I det lilla kustsamhället
har man hittat rätta stället
där man får kontakt med jorden
samtidigt som lovsångsorden
som med stöd av kör från orten
svävar upp mot pärleporten.

fredag 15 december 2017

171215 nr 1131 

Långhus 
Akryl på platta,15x15 cm 

Medan männen for att plundra, 
sätta skräck och högljutt dundra 
strunta kvinnorna i färden 
och blev kvar vid egna härden 
för att med varann som stöd 
sköta gård och dricka mjöd.

torsdag 14 december 2017

171214 nr 1130 

Utgång
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter tretti år på kneget
tänker han nu starta eget.
Under pompa, fest och yra
gamla gänget glatt bedyra
att kanhända i hans spår
flera andra också går.

onsdag 13 december 2017

171213 nr 1129 

Visit
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då de under mörka tider
tågar runt och skönsång sprider
blir de extra populära
om i korgen som de bära
där bland kakorna det skulle
också ligga saffransbulle.

tisdag 12 december 2017

171212 nr 1128 

Nykomling 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon har lärt sig gro och knoppas
på en plats där mycket stoppas
som är skilt i färg och form
ifrån gängse ton och norm.
Nu hon sprider ny kulör
med ett smittsamt gott humör.

måndag 11 december 2017

171211 nr 1127 

Stötesten 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots att han var from och trägen
råkade han under vägen
på ett hinder, vitt och brett
som han inte förutsett.
Äntligen finns skäl att rasta
tänkte han och vägra hasta.

söndag 10 december 2017

171210 nr 1126 

Vilodag 
Akryl på platta, 15x15 

För att äntligen bli pigga
de beslutade att ligga
på sin riktigt lata sida
och i stillhet tiden bida
högst bekvämt där under fällen
ifrån morgonen till kvällen.

lördag 9 december 2017

171209 nr 1125 

Hörsal 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Att de umgås mest i klump 
är förvisso ingen slump 
ty när de vill diskutera 
är det då så många flera 
tankar som får rum att höras 
och en bred debatt kan föras.

fredag 8 december 2017

171208 nr 1124 

Småvarmt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon har ritat många skisser
och tänkt ut en rad kulisser
så att mötet hon planerat
ej blir alltför passionerat
utan med perfekt balans
mellan vettlöshet och sans.

torsdag 7 december 2017

171207 nr 1123 

Flyt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då man hittade den propp 
som så länge skapat stopp 
blev det ett sånt rysligt lopp 
ifrån pölens högsta topp 
att hans mycket lilla mopp 
ej förslog att torka opp.

onsdag 6 december 2017

171206 nr 1122 

Maskulin 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I sin blekblå krinolin
kände han sig alltid fin
och nån vikt han aldrig lade
vid att det fanns de som sade
han i könsrollsfällen gått
då han jämt var klädd i blått.

tisdag 5 december 2017

171205 nr 1121 

Kåre 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Över gamla monument
någon tydligt nu har känt
att det friska vindar blåst.
Då kan det som varit låst
sakta märka det och föras
mot den punkt där det kan röras.

måndag 4 december 2017

171204 nr 1120 

Bara dis 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon tänkt starta ritual
med att en gång per kvartal
ägna dag brassestolen
med att tacksamt hedra solen
som om än bak moln och skyar
skänker liv och allt förnyar.

söndag 3 december 2017

171203 nr 1119 

Högaktning 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Han såg livets goda ruva 
uti varje liten tuva 
och om tuvorna var glesa 
såg han detta ej som nesa 
utan tyckte det gav chans 
att gå kring nån annanstans.

lördag 2 december 2017

171202 nr 1118 

Djuplodande 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Nyfikna och ganska morska
började de med att forska
ibland sådant de förträngt
och inom sig länge stängt.
Smått och gott där fanns att finna
som vid granskning kan försvinna.

fredag 1 december 2017

171201 nr 1117 

Lågtryck 
Akryl på platta, 20x20 cm

Ifall mörka moln syns hopas
det i vissa kretsar ropas
att de bäst går att hantera
om vi skapar ännu flera
medan andra förutsätta
att med kärlek sikten lätta.

torsdag 30 november 2017

171130 nr 1116 

Tvåsidigt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Om ej jämt av samma mening
bildade de en förening
där de nu till bådas fromma
ger varandra chans att blomma
utan någon gräns och norm
i sin egen färg och form.

onsdag 29 november 2017

171129 nr 1115 

Genomlysning 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon tog fram en likställd min 
för att lägga en sordin 
på sin glöd och sin passion, 
men kring henne som person 
man ändock så lätt förnimmer 
att det är ett eldigt skimmer.

tisdag 28 november 2017

171128 nr 1114 

Epicentrum 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon vill vara där allt händer
och när vinden sedan vänder
ser hon till att ha en plats
varifrån man snabbt tar sats
 och kan skutta fort och lätt
till ett ställe mera hett.

måndag 27 november 2017

171127 nr 1113 

Vitalisering 
Akryl på platta, 20x20 cm 

På den avlägsna kliniken
lovas bästa estetiken
och den kund som ej är sniken
erbjuds nyaste tekniken
så att hen ej blir besviken
på den rynkfria mimiken.

söndag 26 november 2017

171126 nr 1112 

Medelväg 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Somliga tycks stillsamt trava
så de ej riskerar snava
medan andra lekfullt glida
längs med hoppets branta sida.
Där emellan någonstans
pendlar vi nog var till mans.

lördag 25 november 2017

171125 nr 1111 

Obundet 
Akryl på platta, 15x15 cm 

När man i en vänlig trakt
närmade sig större makt
handlade det ej om jakt
på att ingå sluten pakt.
Nej, de ansåg god kontakt
inte fordrar nåt kontrakt.

fredag 24 november 2017

171124 nr 1110 

Städdag 
Akryl på platta, 20x20 cm 

När som nya kvastar sopar
friläggs ofta djupa gropar
som så länge borstats över
och nu mer än väl behöver
rensas grundligt och saneras
så att nytt där kan planteras.

torsdag 23 november 2017

171123 nr 1109 

Påfallande 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter lång dags färd i dimma
såg hon slutligen en strimma
av det mål hon länge suktat
och i tunga stunder fruktat
varit blott en ljuv chimär
faktiskt fanns och låg just här.

onsdag 22 november 2017

171122 nr 1108 

Harmlöst 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Med produkt som kan genera
vill de gärna presentera
sig och sitt i en kulör
som med lätthet tanken för
till det kliniskt rena, svala
och bekväma neutrala.

tisdag 21 november 2017

171121 nr 1107 

Sanerat 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter oväder och rusk
kände han sig som en slusk
men då huset fått en lagning
och han genomgått en tvagning
var han fräsch och redo möta
både sol och mera blöta.

måndag 20 november 2017

171120 nr 1106 

Tillfälle 
Akryl på platta, 15x15 cm 

En bit bort vid andra stranden
kände hon sig fri i anden
och när hon fick chans förvärva
hus som hennes barn kan ärva
såg hon till att där direkt
skapa livsrum åt sin släkt. 

söndag 19 november 2017

171119 nr 1105 

Delvis 
Acrylic on board, 15x15 cm 

Rött och blått i skilda läger
träter på om vem som äger
så de kanske råkar glömma
att det bästa kan sig gömma
bakom gammal gräns som skymmer
vad den nya tiden rymmer.

lördag 18 november 2017

171118 nr 1104 

Välbevarat
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då de öppna upp för ljuset
smälte det som varit fruset.
Långt där nere under isen
låg de glömda paradisen,
lika sköna att betrakta
och till synes helt intakta.

fredag 17 november 2017

171117 nr 1103 

Hoppfull  
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då de hört den brända jorden
bördig var, så in i norden 
köpte de en gammal farm 
som med ombonad och charm 
gott kan trivsel säkerställa 
samt bli utmärkt inkomstkälla.

torsdag 16 november 2017

171116 nr 1102 

Alldaglig 
Akryl på platta, 20x20 cm 

När de efter halva sträckan
piggar upp sig mitt i veckan
hålls kalas i liten skala
för att fira det banala,
allting gott i vardagslivet
som är lätt att ta för givet.

onsdag 15 november 2017

171115 nr 1101 

Svansjö 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon såg inte ut att vara
lik nån annan i sin skara.
Först hon undra om hon dög
sedan dessa tvivel flög
och när andra går och fryser
hon uti sin dundräkt myser.

tisdag 14 november 2017

171114 nr 1100 

Förtid 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Med förväntan, flams och fnitter
hänger de upp allt sitt glitter.
Bäst att fläska på de tänker
när på många håll det blänker
och nu tomten mycket smidigt
kan planera rutten tidigt.

måndag 13 november 2017

171113 nr 1099 

Begynnelse 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då hon tröttna på det vita
börja hon så smått att rita.
Först försynt i marginalen,
småningom mer vild och galen
och gick loss med kol och tusch
innan sonen ropa usch.

söndag 12 november 2017

171112 nr 1098 

Friktionsfritt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter flera dagars väta
tycktes alla ytor släta
och när kylan gjort entré
blev det mycket glatt att se
ty åt alla håll man spana
kunde blicken stilfullt kana.