måndag 27 januari 2020

200127 nr 1904 

Uppmärksamt
Akryl på platta, 15x15 cm

Han är inte för att stila
utan finner det subtila
vara klart mer intressant
där den som är observant
kan få syn på två miljoner
skilda slag av beigea toner.

söndag 26 januari 2020

200126 nr 1903 

Nervigt 
Akryl på platta, 15x15 cm

Dagen före premiären
kändes det i atmosfären
att envar så väldigt gärna
faktiskt önskade bli stjärna
även om man kravlöst kalla
detta  lustfylld lek för alla.

lördag 25 januari 2020

200125 nr 1902 

Otätt 
Akryl på platta, 20x20 cm

De blir självklart något brydda
då de märker att den hydda
som de hyrt för flera veckor
dels var skevt samt hade läckor
stora nog så mindre flod
nådde dem var än de stod.

fredag 24 januari 2020

200124 nr 1901 

Talande 
Akryl på platta, 15x15 cm

Med en grundlig pedagog
såg han att här förelåg
finfin chans att mycket lära
medan han symboliskt bära
runt på majjens mellanmål
samt en ask med Läkerol.

torsdag 23 januari 2020

200123 nr 1900 

Samvetsgrant 
Akryl på platta, 20x20 cm

I en tågkupé till värmen
tänkte de blott höja värmen
för sig själva men globalt
verka för att ha det svalt
ty en färd längs gamla spår
färre nya avtryck får.

onsdag 22 januari 2020

200122 nr 1899 

Milt 
Akryl på platta, 20x20 cm

På den platsen där de bor
skiner sol och gräset gror
det är nästan så de mister
tron att det ska bli en bister
vinter när nu alla spår
tyder på att det är vår.

tisdag 21 januari 2020

200121 nr 1898 

Ljuspunkt 
Akryl på platta, 15x15 cm

Hon med åren lärt sig tricken
för att hitta rätta kicken
och bli något mera yster
i en tid som ses som dyster
men som faktiskt går att klara
om man lugnet kan bevara.