fredag 31 augusti 2018

180831 nr 1390 

Nyordning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I den lilla replokalen
börja stjärnan att bli galen
då hon frukta att publiken
kanske skulle bli besviken
på att dramat från antiken
fallit offer för tekniken.

torsdag 30 augusti 2018

180830 nr 1389 

Beige 
Akryl på  duk, 20x20 cm 

Höga röster, stora gester
öppet hus och fyllefester
samt att själv va hedersgästen
tycker han är rena pesten
men en stilla kväll på Ven
trivs han gott i månens sken.

onsdag 29 augusti 2018

180829 nr 1388 

Vikt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Med en fot i varje läger
kan hon om det står och väger
låta högst beskedligt hopp
ändra händelsernas lopp
i den riktningen som magen
säger passa bäst för dagen.

tisdag 28 augusti 2018

180828 nr 1387 

Sirapslent 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Dags att i den bästa stassen
dansa fram i jordgubbsglassen.
I det halkigt sockersöta
blir det lättsamt att bemöta
sura miner, beska droppar
utan att det stör och stoppar.

måndag 27 augusti 2018

180827 nr 1386 

Redo 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Efter många år på luffen
och med bohaget i skuffen
slipper hon bli ensam kvar
ty hon är ju redan klar
och kan dra så snart nån snacka
om att de ska gå och packa.

söndag 26 augusti 2018

180826 nr 1385 

Upplyft 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Varje gång han kom i trans
gick det som en stilfull dans
att i tanken levitera
och till slut blott existera
utan kropp och utan minne
som ett obegränsat sinne.

lördag 25 augusti 2018

180825 nr 1384 

Allaktivitetshus
Akryl på platta, 15x15 cm 

De sa upp sig förra fredan
och har faktiskt allaredan
lagt ett bud på rymlig lada
där de gott kan bo och bada
samt en rörelse bedriva
medan de är kreativa.

fredag 24 augusti 2018

180824 nr 1383 

Blandat 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hon har alltid satt en ära
i att dagligen sig lära
lite grand om skilda ting
och när allting kommer kring
vet hon gärna smått om mycke
än en massa i ett stycke.

torsdag 23 augusti 2018

180823 nr 1382 

Uppsiktslöst 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Sen han flyttat in till stan
har han blivit helt urban
och han tvärglömt all magi
som det faktiskt ligger i
att en stjärnklar natt ta del
av ett himlaskådespel*.

*Särskrivning eller ej, det är frågan.

onsdag 22 augusti 2018

180822 nr 1381 

Titan 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Det var ej på grund av längden
som hon syntes väl i mängden
nej det var personligheten
som helt glatt stack ut i smeten
helt förvissad att hon dög
om än blott en tvärhand hög.

tisdag 21 augusti 2018

180821 nr 1380 

Uppåt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Medan modet står och väger
har de slagit upp sitt läger
på en plats vid bergets fot
där de listar för - emot
för att sen förkasta lista
och bestämt mot toppen kvista.

måndag 20 augusti 2018

180820 nr 1379 

Samtalsklimat 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Efter långa varma tider
börjar det nu sent omsider
på de flesta platser svalkas
men då valdagen nu nalkas
kan debatter kyligt reta
känslostormar som blir heta.

söndag 19 augusti 2018

180819 nr 1378 

Stegvis 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Dag för dag en bit i sänder
har hon lärt att mycket händer
i den kreativa mylla
som i liten skala hylla
leklust, vänskap och med iver
gläds åt värmen som det giver.

lördag 18 augusti 2018

180818 nr 1377 

Konstant 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Enligt ny och säker norm
ska man klara varje storm
samt en redig vattenhöjning
om man sörjt för god förtöjning
av sitt hus som på pontoner
gillar ösregn och cykloner.

fredag 17 augusti 2018

180817 nr 1376 

Mitten 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Såsom gladlynt mellansyster
var hon sällan särskilt dyster
utan trivdes med sin roll
och lät allt behov av koll
tas om hand av far och mor
samt förstås av store bror.

torsdag 16 augusti 2018

180816 nr 1375 

Fallfärdigt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Trots att kåken skulle rivas
lärde de sig strax att trivas
och när tiden så förflöt
utan tvekan de beslöt
hålla fast med näbb och klor
vid det kyffe de bebor.

onsdag 15 augusti 2018

180815 nr 1374 

Tillgång 
Akryl på duk, 15x15 cm 

För att härbärgera ljuset
har hon ordnat hela huset
så att energi det rymmer
och när dagen tidigt skymmer
har hon bak ett draperi
egen sol att släppa fri.

tisdag 14 augusti 2018

180814 nr 1373

Medverkan 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då en uppgiven kvartett
fick en boplats på parkett
kom de ur sin letargi
och med nyväckt energi
de beslöt ta aktiv del
uti dagens skådespel.

måndag 13 augusti 2018

180813 nr 1372 

Nödutgång 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Hon var alltid mycket noga
att bli varse hon förfoga
minst en väg på någon sida
där hon obemärkt kan glida
ut när lust och längtan lockar
mot ett äventyr som rockar.

söndag 12 augusti 2018

180812 nr 1371 

Styrfart 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Efter långa fria dagar
då de stiftat egna lagar
fann de det som handsken passa
och beslöt att sluta svassa
efter någon annans pipa
när de själv kan rodret gripa.

lördag 11 augusti 2018

180811 nr 1370 

Start 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att nytt till världen sätta
har hon lärt sig att berätta
så att kropp och hjärna höra
vad hon helst vill va och göra 
och kan börja med att fira 
det som snart ska gro och spira.

fredag 10 augusti 2018

180810 nr 1369 

Kalla fakta 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon har gått i aftonskola
för att lära sig att spola
det som inte hörde hemma
i en värld där hon bestämma
om hon lever för igår
eller sätter nya spår.

torsdag 9 augusti 2018

180809 nr 1368 

Följetong 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Många följde noga fallet
med det stora känslosvallet
därför ingen blev förvånad
när det efter drygt en månad
ännu synes spår och rester
efter höga ord och gester.

onsdag 8 augusti 2018

180808 nr 1367 

Tyst 
Acrylic on canvas, 15x15 cm 

Sen han låtit känslor fara
var det skönt att rösten spara
så han reste solokvist
till en plats där han helt visst
inte råkar någon hord
som vill höra massa ord.

tisdag 7 augusti 2018

180807 nr 1366 

Arvegods 
Akryl på duk, 20x20 cm 

De har i generationer
samlat på sig emotioner
och han tyckte det var snopet
att då utsläpp kom i ropet
var det han som måste skria
för att släktleden befria. 

måndag 6 augusti 2018

180806 nr 1365 

Galant 
Akryl på duk, 20x20 cm 

I det stillsamt välbekanta
var de sedda som paranta
och på sitt vis eleganta
men det klar mest intressanta
var att här fanns ingen tanta
som i andras fotspår ranta.

söndag 5 augusti 2018

180805 nr 1364 

Koncentration 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Med en samlad kompetens
blev det svåra lätt med ens
och till skratt men utan hafs
byggde de i näpet nafs
ett komplex som snart blev känt
för att vara högst potent.

lördag 4 augusti 2018

180804 nr 1363 

Svängrum
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hög av snask och sockerdricka
snor hon kring som såpad sticka,
ut och in på skilda ställen
innan det blev sena kvällen
och hon mitt i hektisk stund
nockas utav herr John Blund.

fredag 3 augusti 2018

180803 nr 1362 

Nu 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Med en fot i varje hav
fann hon stort det livet gav
och tog tid att väl begrunda
nyttan att va annorlunda
i en tid då vi så väl
har behov av ärlig själ.

torsdag 2 augusti 2018

180802 nr 1361 

Ansats
Akryl på duk, 20x20 cm 

Tvekande han stod vid kanten,
kände sig som värsta fjanten
när han tänkte börja snacka
om att det var bäst att backa
och ta sats i någon dag
innan man i sak gör slag.

onsdag 1 augusti 2018

180801 nr 1360 

Stöd 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon som förut var en skygg en
fick en massa råg i ryggen
då hon fann sig stå på bena
och va långt ifrån allena.
Ty hon fruktar ej att falla
när envar står upp för alla.