onsdag 15 augusti 2018

180815 nr 1374 

Tillgång 
Akryl på duk, 15x15 cm 

För att härbärgera ljuset
har hon ordnat hela huset
så att energi det rymmer
och när dagen tidigt skymmer
har hon bak ett draperi
egen sol att släppa fri.

tisdag 14 augusti 2018

180814 nr 1373

Medverkan 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då en uppgiven kvartett
fick en boplats på parkett
kom de ur sin letargi
och med nyväckt energi
de beslöt ta aktiv del
uti dagens skådespel.

måndag 13 augusti 2018

180813 nr 1372 

Nödutgång 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Hon var alltid mycket noga
att bli varse hon förfoga
minst en väg på någon sida
där hon obemärkt kan glida
ut när lust och längtan lockar
mot ett äventyr som rockar.

söndag 12 augusti 2018

180812 nr 1371 

Styrfart 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Efter långa fria dagar
då de stiftat egna lagar
fann de det som handsken passa
och beslöt att sluta svassa
efter någon annans pipa
när de själv kan rodret gripa.

lördag 11 augusti 2018

180811 nr 1370 

Start 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att nytt till världen sätta
har hon lärt sig att berätta
så att kropp och hjärna höra
vad hon helst vill va och göra 
och kan börja med att fira 
det som snart ska gro och spira.

fredag 10 augusti 2018

180810 nr 1369 

Kalla fakta 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon har gått i aftonskola
för att lära sig att spola
det som inte hörde hemma
i en värld där hon bestämma
om hon lever för igår
eller sätter nya spår.

torsdag 9 augusti 2018

180809 nr 1368 

Följetong 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Många följde noga fallet
med det stora känslosvallet
därför ingen blev förvånad
när det efter drygt en månad
ännu synes spår och rester
efter höga ord och gester.

onsdag 8 augusti 2018

180808 nr 1367 

Tyst 
Acrylic on canvas, 15x15 cm 

Sen han låtit känslor fara
var det skönt att rösten spara
så han reste solokvist
till en plats där han helt visst
inte råkar någon hord
som vill höra massa ord.

tisdag 7 augusti 2018

180807 nr 1366 

Arvegods 
Akryl på duk, 20x20 cm 

De har i generationer
samlat på sig emotioner
och han tyckte det var snopet
att då utsläpp kom i ropet
var det han som måste skria
för att släktleden befria. 

måndag 6 augusti 2018

180806 nr 1365 

Galant 
Akryl på duk, 20x20 cm 

I det stillsamt välbekanta
var de sedda som paranta
och på sitt vis eleganta
men det klar mest intressanta
var att här fanns ingen tanta
som i andras fotspår ranta.

söndag 5 augusti 2018

180805 nr 1364 

Koncentration 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Med en samlad kompetens
blev det svåra lätt med ens
och till skratt men utan hafs
byggde de i näpet nafs
ett komplex som snart blev känt
för att vara högst potent.

lördag 4 augusti 2018

180804 nr 1363 

Svängrum
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hög av snask och sockerdricka
snor hon kring som såpad sticka,
ut och in på skilda ställen
innan det blev sena kvällen
och hon mitt i hektisk stund
nockas utav herr John Blund.

fredag 3 augusti 2018

180803 nr 1362 

Nu 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Med en fot i varje hav
fann hon stort det livet gav
och tog tid att väl begrunda
nyttan att va annorlunda
i en tid då vi så väl
har behov av ärlig själ.

torsdag 2 augusti 2018

180802 nr 1361 

Ansats
Akryl på duk, 20x20 cm 

Tvekande han stod vid kanten,
kände sig som värsta fjanten
när han tänkte börja snacka
om att det var bäst att backa
och ta sats i någon dag
innan man i sak gör slag.

onsdag 1 augusti 2018

180801 nr 1360 

Stöd 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon som förut var en skygg en
fick en massa råg i ryggen
då hon fann sig stå på bena
och va långt ifrån allena.
Ty hon fruktar ej att falla
när envar står upp för alla.