torsdag 31 januari 2019

190131 nr 1543 

Spridd 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det är ingen hemlighet
att när många något vet
blir det snart så vida känt
att man på var kontinent
och i varje fjärran hytta
kan dra fördel av dess nytta.

onsdag 30 januari 2019

190130 nr 1542 

Långtgående 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Under ett mörkgrönt kapell
samlas de var onsdagskväll
för att ljudligt visa att
klangen från ett hjärtligt skratt
varken mattas eller tvekar
då det över nejden ekar.

tisdag 29 januari 2019

190129 nr 1541 

Subtilt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Sen han börja praktisera
med att livfullt fantisera
kan han med ackuratess
uti vardagens tristess
finna salig ljuv romans
i varenda svag nyans.

måndag 28 januari 2019

190128 nr 1540 

Blött 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Alla de som gärna bada
blir förvisso rätt så glada
om de under någon tid
erbjuds att få häcka vid
plats där simhud mellan tår
över höga klackar rår.

söndag 27 januari 2019

190127 nr 1539 

Delning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För att skilja ditt från datt
har man samstämt enats att
ge envar det den behöver
och på marken som blir över
har man tänkt att alla sår
lök och blommor nästa vår.

lördag 26 januari 2019

190126 nr 1538 

Hörsal 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Den som satt sig ner och lyssnat
när som alla ljud har tystnat
har fått chans att kunna höra
vad som viktigt är att göra
och vad som i sanning kvitta
för att livets mening hitta.

fredag 25 januari 2019

190125 nr 1537 

Ståndaktig 
Akryl på duk, 15x15 cm 

På patrull på vars en sida
har de lärt att tiden bida
tills det uppstår fina lägen
för en träff långt bort från vägen
där de kan varandra röra
utan risk att någon störa.

torsdag 24 januari 2019

190124 nr 1536 

Bofast 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Han har aldrig känt sig nödd
att från ort där han är född
börja tänka på en flytt
till en plats där allt är nytt
och man ej i varje gränd
möter någon som är känd.

onsdag 23 januari 2019

190123 nr 1535 

Snabbspår 
Akryl på duk, 15x15 cm 

För att vägen kunna korta
mot ett mål som är långt borta
har hon funnit det som tjänligt
att behandla alla vänligt
ty i en gemytlig anda
går det lätt och fort att vandra.

tisdag 22 januari 2019

190122 nr 1534 

Flexibelt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Det som byggs utav kartonger
går att riva många gånger
och för den som ser dilemma
i att slutgiltigt bestämma
kan det vara värt en massa
att få ändra tills det passa.

måndag 21 januari 2019

190121 nr 1533 

Tillstånd 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Som en paus i all den hets
där så mycket ställs på spets
låter han sitt sinne fara
till en plats där han kan vara
viss att livets stora under
även syns i dessa stunder.

söndag 20 januari 2019

190120 nr 1532 

Värmande 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hon har öppnat upp sitt hemman
och nu brukat tordönsstämman
för att locka till sig alla
som är ute i det kalla
att ta med sin frusna kropp
in på varm choklad med dopp.

lördag 19 januari 2019

190119 nr 1531 

Tillägg 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Efter resa som var dryg
på diverse flytetyg
har man putsat upp och fejat
samt med doftegott sig sprejat
inför kommande partaj
vid en vänligt sinnad kaj.

fredag 18 januari 2019

190118 nr 1530 

Dolt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Det som byggts med trägen hand
kanske framstår smått ibland
då det över land kan skryta
med en högst beskedlig yta
men där under vilar basen
stor och bred som bara fasen.

torsdag 17 januari 2019

190117 nr 1529 

Redo 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Där på andra sidan bron
satt en kronprins på sin tron
less och led att inget göra
frestas han att mamma störa
och be henne abdikera
så att han får chans regera.

onsdag 16 januari 2019

190116 nr 1528 

Verkan 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Då hon fann sitt sanna syfte
var det som om nånting lyfte
och den inre glädjeyra
som nu henne genomsyra
sprider sig helt utan hejd
bort till fjärran bygd och nejd.

tisdag 15 januari 2019

190115 nr 1527 

Rudiment 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Man runtom på mången plats
samlat kraft och tagit sats
för att följa hjärtats maning
och anamma just den aning
som i alla år har pekat
dit vi längtat men har tvekat.

måndag 14 januari 2019

190114 nr 1526 

Växthus 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Att en dam med gröna nävar
varken tvekar eller bävar
att ta tag i det projekt
som nu nästan honom knäckt
går i linje med hans önskan
om en frodig hall för grönskan.

söndag 13 januari 2019

190113 nr 1525 

Lättsmält 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Medelst frost av sockervadd
blev det allt ett klistrigt kladd
och den förut trötta flicka
som på lyktstolparna slicka
blev med ens så klämkäckt kvick
utav denna sockerkick.

lördag 12 januari 2019

190112 nr 1524 

Tecken 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Med en fingertoppsfiness
kan hon tagga upp tristess
så att dag som syns som dyster
stundtals framstår nästan yster
och med rätta viljan går
det av lust att finna spår.

fredag 11 januari 2019

190111 nr 1523 

Hoppsan 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Efter lång och redig kamp
såg han på dess sista tamp
segern sin som låst och reglad
men blev snöpligt akterseglad
av en flotta musikanter
ifrån alla håll och kanter.

torsdag 10 januari 2019

190110 nr 1522 

Återstod 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Det som pallat ur och skur
och har lämnats i retur
fick på denna mark och mylla
nya uppgifter att fylla
då det blev till rymligt skjul
där man kan ha mycket kul.

onsdag 9 januari 2019

190109 nr 1521 

Skapelse 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Med en ambition att tjäna
alla dem som gärna träna
oavsett det stärker kroppen
eller tänder ljus i knoppen
bjuds det här bak glas och stål
rum att jobba allt man tål.

tisdag 8 januari 2019

190108 nr 1520 

Synvilla 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Kanske är vår perception
blott och bart en illusion
av en välbekant matris
som vi nu på något vis
successivt ju mer vi fatta
själva kan va med och ratta.

måndag 7 januari 2019

190107 nr 1519 

Evidens 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Deras forskning gav vid handen
att en ensam dag vid stranden
kan förmå att klarhet göra
i en salig tankeröra
och är utmärkt terapi,
till på köpet kostnadsfri.

söndag 6 januari 2019

190106 nr 1518 

Tillgängligt 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Då hon slutligen tog del
av det nya skådespel
som han sagt sig vilja landa
i en tankfull Bergmansk anda
tveka hon att honom gratta
till att allting lätt hon fatta.

lördag 5 januari 2019

190105 nr 1517 

Rågång 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Mitt ibland det prydligt vita
började en kuf att rita
streck på streck som sammanstråla
med det som nån annan måla.
Nu de mycket dekorerat
medan de revir markerat.

fredag 4 januari 2019

190104 nr 1516 

Borta bra 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Innan vardagen tog vid
de beslöt att för en tid
resa bort och roat spana
på det coola och urbana
som hur mycket det än rocka
mest i spridda skurar locka.

torsdag 3 januari 2019

190103 nr 1515 

Anslutning 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Under flera dagars gyckel
har de sökt den kod och nyckel
som helt enligt gammal sägen
öppnar upp och kortar vägen
mellan det som någon mena
ej är möjligt att förena.

onsdag 2 januari 2019

190102 nr 1514 

Duett 
Akryl på duk, 15x15 cm 

De har inte kunnat enas
om ifall de skall förenas
under högstämd pomp och yra
eller kärleken bedyra
genom att helt rätt och slätt
ta det enkelt vitt och brett.

tisdag 1 januari 2019

190101 nr 1513 

Ny 
Akryl på duk, 20x20 cm 

På det blad där vi ej skrivit
och vid bro som ingen rivit
kan vi tanklöst repetera
det som förut ej fungera
eller vaket lägga manken
till att skapa nytt i tanken.