lördag 31 mars 2018

180331 nr 1237 

Påsklek 
Akryl på platta, 20x20 cm 

I det första gryningsljuset
börja han sin jakt runt huset
och med sällsamt noggrann nit
avsökte han bit för bit
till han slutligt fann sitt ägg
gömt i grannens hipsterskägg.

fredag 30 mars 2018

180330 nr 1236 

Långtråkigt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Fordom rådde andra lagar
och bland årets alla dagar
fanns det en man gärna spola
då, trots ledighet från skola
det togs avstånd helt bestämt
ifrån utelek och skämt.

torsdag 29 mars 2018

180329 nr 1235 

Skärtorsdag 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Det är inga buskablyga
kvinnor som i påsktid flyga
för att helt sig själv få vara
samman med den systraskara
som i alla tider haft
kunskap om sin egen kraft.

onsdag 28 mars 2018

180328 nr 1234 

Väntkur 
Akryl på platta, 20x20 cm 

I skymundan vid en klippa
njöt en liten ensam sippa
av att här i lugn och ro
låta växtlusten få gro
med ett hopp att det blir fart
på det varma vädret snart.

tisdag 27 mars 2018

180327 nr 1233 

Jämvikt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon blev paff så in i norden
då hon fann att under jorden
dolde sig en praktfull källa
som helt kunde säkerställa
att en hälsosam balans
mellan högt och lågt det fanns.

måndag 26 mars 2018

180326 nr 1232 

Konsument 
Akryl på platta, 20x20 cm  

I sin nit att överglänsa
vill han inte sig begränsa
och om grannen slår på stort
köper han då därför fort
sig en egen mackapär
ännu mer spektakulär.

söndag 25 mars 2018

180325 nr 1231 

Senvinter 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Rastlösa och vinterbleka
ville de gå ut och leka.
Trots att snön låg kvar på backen
visste de att bakom macken
fanns en solig plats i lä
där man av sig kunde klä.

lördag 24 mars 2018

180324 nr 1230 

Avdelat 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon har funnit det som gott
att ha vattentäta skott
mellan livets skilda delar
så om än en massa felar
råder alltid harmoni
i det rum hon sover i.

fredag 23 mars 2018

180323 nr 1229 

Tålamod 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Medan snön har legat djup
har han bidat vid sitt stup,
samlat mod så han skall våga
efter snösmältningen tåga
till sin drömpartner och fråga
om de delar samma låga.

torsdag 22 mars 2018

180322 nr 1228 

Isolerat 
Akryl på platta, 20x20 cm 

För att testa sammanhållning
skall de medelst självhushållning
ordna med en god förtäring
som förutom kroppens näring
också bidrar till vart sinne
med ett oförglömligt minne.

onsdag 21 mars 2018

180321 nr 1227 

Kraftsamling 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Allt hon kände faktiskt dög
la hon i en praktisk hög.
När hon skåda högens höjd
blev hon sedan mer än nöjd
ty den visa med besked
att hon var att räkna med.

tisdag 20 mars 2018

180320 nr 1226 

Vårdagjämning 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Kanske vintern föll till föga 
när hon för sitt inre öga 
livfullt målar upp en bild 
av hur solen klar och mild 
med sin värme tydligt visar 
nu är tid att smälta isar.

måndag 19 mars 2018

180319 nr 1225 

Krångligt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Alltid mån att göra rätt
har han därför inte lätt
att nå fram till sitt beslut
innan tiden rinner ut.
Inte konstigt det blir röra
av så mycket som han göra.

söndag 18 mars 2018

180318 nr 1224 

Endräkt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Även om det kanske svider
när de slutligt sent omsider
bilagt alla gamla strider
skall det ändå vad det lider
stunda goda nya tider
då man fram gemensamt skrider.

lördag 17 mars 2018

180317 nr 1223 

Spridning 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Då hon slutade att klandra 
mest sig själv men även andra 
och förstod att hon var bra 
just precis precis som den hon va 
kunde hennes ljus förmå 
lysa upp i mången vrå.

fredag 16 mars 2018

180316 nr 1222 

Lägenhet 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Om han kände sig helt vill 
satte han sig genast still 
för att tryggt och tåligt vänta 
på att livet skulle glänta 
på den dörr som uppenbara 
bästa sätt att biffen klara.

torsdag 15 mars 2018

180315 nr 1221 

Transparent 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Utan bygglov eller plan 
åtta mil från stora stan 
har hon börjat konstruera 
hus hon hoppas skall fungera 
som en högst privat reträtt 
och av andra förbisett.

onsdag 14 mars 2018

180314 nr 1220 

Rast 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att slippa göra blunder 
var han noga med de stunder 
då han lämna sina plikter, 
trist rutin och små konflikter 
och tog tid att dra sig undan 
 för en lättflyktig begrundan.

tisdag 13 mars 2018

180313 nr 1219 

Avlägset 
Akryl på duk, 15x15 cm 

På en plats långt-bort-i-väck 
badade hon gärna näck 
glad och nöjd att slippa frukta 
att nån tjomme stod och flukta 
medan hon lät hela kroppen 
flyta fritt i bubbelkoppen.

måndag 12 mars 2018

180312 nr 1218 

Kurs 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Mycket van att ensamsegla 
brukar han i smyg ej snegla 
på vart alla andra styr. 
Hellre följer han den fyr 
som han vet i ur och skur 
följer med på varje tur.

söndag 11 mars 2018

180311 nr 1217 

Sorti 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hon stack ut och var till stöd 
åt nån stackare i nöd 
för att sedan snabbt försvinna 
så att ingen kunde hinna 
med mobilen henne plåta. 
Ty hon ville va en gåta.

lördag 10 mars 2018

180310 nr 1216 

Nolläge 
Akryl på duk, 20x20 cm 

När han sväva i det blå
brukade det honom slå
att det förut så rigida
började att långsamt glida
mot den punkt där allting vända
så att något nytt kan hända.

fredag 9 mars 2018

180309 nr 1215 

Återtaget 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då hon släppte offerrollen
och beslöt att ta kontrollen
blev det möjligt att få fatt
på en länge bortglömd skatt
där all visdom hörde hemma
liksom hennes egen stämma.

torsdag 8 mars 2018

180308 nr 1214 

Öppet 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I den stund som de bröt isen
började den stora krisen
anta sådan proportion
att det gick att ta reson
och när väl man slutat hacka
blev klimat att börja snacka.

onsdag 7 mars 2018

180307 nr 1213 

IF Metall 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Månne är ministern trumpen 
på en president så lumpen 
som vill ge vårt svenska stål 
mera än det kanske tål 
om det införs höga tullar 
när det över gränsen rullar.

tisdag 6 mars 2018

180306 nr 1212 

Fridag 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det blev bara glada miner
när de rulla upp gardiner
och fick se det överflöd
som den nya dagen bjöd.
Raskt besluta de att nobba
var impuls att gå och jobba.

måndag 5 mars 2018

180305 nr 1211 

Omedelbar 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då han slutade att jaga 
blev det nästan som en saga 
och han fann att just det lilla 
som blev gjort när han satt stilla 
hade sådan god effekt 
att han skapade direkt.

söndag 4 mars 2018

180304 nr 1210 

Genomslag 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då hans nya intention
 med en glödande passion
var förankrad och distinkt
gick det därför mycket flinkt
att med önskvärd tydlighet
se den som sin verklighet.

lördag 3 mars 2018

180303 nr 1209 

Tjäle 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För att ej förfrysa tån 
stod hon inte som ett fån 
utan började att kuta 
med en tanke att ej sluta 
förrän hon kom hem till mor 
och fick på sig sina skor.

fredag 2 mars 2018

180302 nr 1208 

På väg 
Akryl på platta, 15x15 cm 

När de gav sig ut på färd
fann de resan mödan värd
så det spela mindre roll
att de inte hade koll
just precis på vilken ort
som de nalkades så fort.

torsdag 1 mars 2018

180301 nr 1207 

Omdaning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I en nu försvunnen tid 
var hon den som liknats vid 
blyg viol så beige och tråkig. 
Bit för bit blir hon mer bråkig 
och i det förut så bleka 
flera varma toner leka.