lördag 10 december 2016

161210 nr 761 

Ensligt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

I den tid vi är globala 
båd i stort och det banala 
kan ett liv i någon trakt 
utan internetkontakt 
te sig trist och isolerat 
samt med chans att bli centrerat.