måndag 27 mars 2017

170327 nr 868 

Tvåstämmigt 
Akryl på platta, 15x15 cm

Vägledd av den höga stämman
kom han fram till hennes hemman.
Han fann damen som höll låda
sällsamt ypperlig att skåda
och han önska genast hett
att de bilda en duett.