fredag 15 september 2017

170915 nr 1040 

Återhämtning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då de uppskattade stuket
på det gamla pappersbruket
som blev deras för en tjuga
tyckte de att väl det duga
för att kunna härbärgera
vilda djur som de kurera.