torsdag 23 november 2017

171123 nr 1109 

Påfallande 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter lång dags färd i dimma
såg hon slutligen en strimma
av det mål hon länge suktat
och i tunga stunder fruktat
varit blott en ljuv chimär
faktiskt fanns och låg just här.