torsdag 3 maj 2018

180503 nr 1270 

Metod 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Bort i väck i tassemarken 
anlade man forskningsparken 
där man ämna undersöka 
hur man skulle kunna öka 
mänskors tilltro till att våga 
nyttja hela sin förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar