söndag 22 november 2015

151122 nr 377


Kylslaget
Akryl på platta, 20x20 cm

Med en växande passion
för sin bygds vegetation
hon beslöt att hela året
skildra växtlivet i snåret.
När så vintern börja nalkas
det intresset kom att svalkas,
ville hellre blomprakt följa
 där det rådde värmebölja.