fredag 30 december 2016

161230 nr 781 

Nybyggaranda 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon gick kurs i överlevnad
bortom stad och skapad trevnad.
Så när hon beslöt att flyta
på den gröna vågens yta
och i öde obygd stranda
denna kunskap kom till handa.