söndag 9 juli 2017

170709 nr 972 

Diffust 
Akryl på platta, 20x20 cm 

För att i sitt gamla liv 
skönja nya perspektiv, 
prova hon med matta linser 
då hon tänkte att man inser 
kanske mer av alltings själ 
om det inte syns så väl.