torsdag 31 augusti 2017

170831 nr 1025 

Stadigt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då de ingick alliansen
var de noga med balansen
och såg till att i den stunden
lägga tonvikten på grunden.
Ty om rötterna är djupa
minskar risken att det stupa.