torsdag 21 december 2017

171221 nr 1137 

Sammanhang 
Akryl på platta, 20x20 cm 

För att ingenting ska fela 
i det riktigt stora hela 
är det viktigt att man satsar 
så att alla ser de platsar 
och att de för med sig hit 
nog så viktig pusselbit.

1 kommentar: