torsdag 1 mars 2018

180301 nr 1207 

Omdaning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I en nu försvunnen tid 
var hon den som liknats vid 
blyg viol så beige och tråkig. 
Bit för bit blir hon mer bråkig 
och i det förut så bleka 
flera varma toner leka.

1 kommentar: