måndag 23 januari 2017

170123 nr 805 

Ruggigt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Han får värk i sina leder 
och svär varje vinter eder 
över fuktigt råkallt väder 
som går genom alla kläder. 
Ändå känns hans plats i norden 
just för honom bäst på jorden.