söndag 29 januari 2017

170129 nr 811 

Utstakat 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Hon blev upprymd och belåten 
när hon i den mörka bråten 
kunde se att hon ej lämnat 
just den väg som det var ämnat 
att hon skulle här beträda 
för att sig och andra gläda*.

*Då jag är för återbruk i alla former 
gläder det mig att idag ha med ett ord som 
enligt SAOB redan 1929 var föga brukat.