torsdag 6 april 2017

170406 nr 878 

Perifert 
Akryl på platta, 20x20 cm

Flytten till lokalavdelning
var måhända degradering
men hon såg på sin placering
utan negativ fundering.
Ty hon fann det mera fritt 
en bit bort från maktens mitt.