fredag 14 april 2017

170414 nr 886 

Fristående 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då hon sluta spekulera 
kring hur andra reagera 
så blev vinsten inte bara 
att hon mycket grubbel spara. 
När som andras åsikt kvitta 
kan hon egna värden hitta.