fredag 16 juni 2017

170616 nr 949 

Entomologi 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Redan som en liten skrott 
såg hon som sin väg och lott 
att i bästa sämja språka 
med de småkryp som hon råka. 
Nu hon varje insekt känner 
och ser dem som bästa vänner.