lördag 24 juni 2017

170624 nr 957 

Referenspunkt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Det kan vara ett dilemma 
att sin riktning rätt bestämma 
när som sikten ej är klar 
och man saknar många svar. 
Då kan komma väl till pass 
att ha koll på sin kompass.