torsdag 14 september 2017

170914 nr 1039 

Befriat 
Akryl på platta, 20x20 cm 

När han skrapade bort rosten
ifrån alla gamla måsten
som han burit som kvittens
på sin rätt till existens
fann han sig ej längre fången
av de sönderfallna tvången.