fredag 29 september 2017

170929 nr 1054 

Trendbrott 
Akryl på platta, 20x20 cm 

När hon först sig synliggör
med en ej så van kulör
gjorde några sura miner
om en katt bland hermeliner
medan någon fann det chict
och tog efter illa kvickt.