söndag 15 maj 2016

160515 nr 552 

Vägs ände 
Akryl på platta, 15x15 cm 

När som någon gång det hände 
att hon kommit till den ände 
där var framfart var blockerad 
med en risk att bli frustrerad 
såg hon det som tid att vända 
för att testa annan ända.