fredag 20 maj 2016

160520 nr 557 

Minnesbank 
Akryl på platta, 15x15 cm

Efter hård och tuff seglats
sökte hon en avskild plats
för att minnena sortera
innan hon dem presentera.
Skulle hon nu vara ärlig
medge turen som förfärlig
eller passa skön frisering
 bättre för en uppdatering?