lördag 5 november 2016

161105 nr 726 

Sirenens röst 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Med en outtröttlig svada 
locka hon en hel armada 
att i hennes ordsvall följa 
över land och över bölja. 
Alltför sent blev konstaterat, 
de helt vilse navigerat.