söndag 20 november 2016

161120 nr 741 

Jordbunden 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Mången gång vid aftonkvisten 
sadlade kavalleristen 
den i stallet minsta kusen.
Ty när det är glest med ljusen
är det gott ha nära marken
fall man snubblar kull i parken.