söndag 27 november 2016

161127 nr 748 

Omväg 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Han är nöjd med livets lott 
och har sällan särskilt brått. 
Stannar till vid mången stuga 
och blir kvar ifall de truga, 
viss att den som färdas mätt
tar sig fram på bästa sätt.