lördag 4 februari 2017

170204 nr 817 

Lättnad 
Akryl på platta, 15x15 cm

Med både tillit och kurage 
hon städa ut bland sitt bagage 
och när hon gallrat med besked 
fanns inte mycket att ta med. 
Så nu är trunken ej så tung 
och hon kan gå med fart och schvung.