söndag 26 februari 2017

170226 nr 839 

Uppladdning 
Akryl på platta, 15x15 cm

För att söka självförsoning
har han hyrt en enslig boning
då det enligt hans beräkning
sker en kraftfull inre läkning
om man någon gång ibland
är en tid på egen hand.