fredag 24 februari 2017

170224 nr 837 

Separation 
Akryl på platta, 20x20 cm

För att kunna ta sig loss
från en hämmande koloss
krävs det tillit, mod och tåga
för att detta steget våga.
Samt en stor och mäktig flod
full av kraft och tålamod.