söndag 20 december 2015

151220 nr 405 Förbistring  
Akryl på platta, 15x15 cm

I sin vilja att prestera
fick hon svårt att fokusera.
För att återfå balansen 
innan hon helt tappa sansen,
övergav hon intentionen 
om den strikta perfektionen.