lördag 26 december 2015

151226 nr 411 


Paketlösning 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Strikta regler, raka led 
såg han ej som önskvärd sed. 
Så om snörrät ordning råda 
lämnar han sin lilla låda, 
hoppar ut som tvära gubben 
ifrån obstinata klubben.