torsdag 10 mars 2016

160310 nr 486 

Halt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

För att ej riskera välta
innan isen hunnit smälta
han beslöt att inte hasta
utan slog sig ned och rasta.
Så gick mången dag och natt
medan han där stilla satt
fann i detta stort behag,
sitter kvar där än i dag.