fredag 25 mars 2016

160325 nr 501 

Tro 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det kan va av stor betydelse
att ha en inre övertygelse
att det är gott och väl och rätt
att se på livet på sitt eget sätt.
Vår hållning blir då mer försonlig
om varje sanning ses personlig.