onsdag 1 juni 2016

160601 nr 569 

Förtätning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

När man trängs på litet stycke 
kan det nog i mångas tycke
bli en aningen för mycke.
Den som fordrar mera yta
kanske bör adressen byta
innan tålamodet börjar tryta.