lördag 25 juni 2016

160625 nr 593 

Förankring 
Akryl på platta, 15x15 cm

När man okänd mark besöker
och nån stödpunkt eftersöker
är det mödan värt att titta
efter det som säkert sitta.
För om stöttan ej står pall 
ökar risk för eget fall.