måndag 20 juni 2016

160620 nr 588 

Sommarsolstånd 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hon stod sig bäst vid kvällningen 
la därför föreställningen
med åtta akters monolog 
vid tid då skymning förelåg. 
I denna natt som är så kort
får fyra akter plockas bort.