måndag 8 augusti 2016

160808 nr 637 

Synligt 
Akryl på platta, 20x20 cm

Ömsom eldigt, ömsom svalt,
blev det när han noga valt
för att säkert intressera
alla mänskor som passera.
Inte längre obemärkt
kände han sig nöjd och stärkt.