lördag 20 augusti 2016

160820 nr 649 

Uppehåll 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Föga känd i dessa trakter
och i hand på vädrets makter
kände hon sig ganska liten 
 och helt ensam satt i skiten. 
Att då finna hon var buren 
ansåg hon var mer än turen.