fredag 26 augusti 2016

160826 nr 655 

Livsstil 
Akryl på platta, 20x20 cm

Med så många mil att vandra
och en okänd väg att gå
fick de stöttning av varandra
när de möttes då och då.
De fann bättre att bli sena
och ta raster titt och tätt
än att traska fram allena
och riskera stå sig slätt.