torsdag 18 augusti 2016

160818 nr 647 

Omslag 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Trött och led på vardagslunken 
fann han luften fadd och unken.
Då ifrån ett öppet fönster
ana han ett annat mönster
och den svaga vind han kände
bud om friska fläktar sände.