fredag 10 mars 2017

170310 nr 851 

Framkomst 
Akryl på platta, 20x20 cm

Efter någon tids elände
kände de hur allting vände
och att strävsamma strapatsen
lett dem fram till bästa platsen
som de knappt ens vågat drömma
att en framtid kunnat gömma.