onsdag 29 mars 2017

170329 nr 870 

Överljud 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det som andra har förkastat 
har hon samlat hop och lastat 
i en jättehög med prylar 
där hon sitter glad och ylar. 
Ty hon finner sådan fröjd 
att ge hals på högan höjd.