söndag 12 mars 2017

170312 nr 853 

Prognos 
Akryl på platta, 15x15 cm

Han är född med siargåva
och kan nästan säkert lova
att det som han förebåda
när han hennes teblad skåda
är en framtid varm och ljus
i hans eget lilla hus.