torsdag 23 mars 2017

170323 nr 864 

Nyordning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då hon rensa och sanera 
ibland allt hon härbärgera 
var hon glad att ha kurage 
till att släppa sitt bagage.
Nu kan ljuset fritt passera 
i en luft som cirkulera.