fredag 15 april 2016

160415 nr 522 

Ödet 
Akryl på platta, 15x15 cm

Hon skyllde inget på nån slump
och spådde ej i kaffesump,
lita inte blint på turen,
utan sa sig se strukturen
och vart än hon än blev lämnad
ledde det dit hon var ämnad.

Här finns plats att ställa sig frågan 
huruvida det är slumpen eller ödet 
som fört samman text, bild och titel.